หน้าข่าว

ติดตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562

                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ เภาสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการฯ ได้เข้าติดตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ก็ได้ติดตามการเลี้ยงวัวในพื้นที่ดินเค็ม พบว่าทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมดีขึ้น ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
EventGallery91747 EventGallery91744 EventGallery91745 EventGallery91746 EventGallery91748 EventGallery91749 EventGallery91750 EventGallery91751 EventGallery91752
  • EventGallery91747
  • EventGallery91744
  • EventGallery91745
  • EventGallery91746
  • EventGallery91748
  • EventGallery91749
  • EventGallery91750
  • EventGallery91751
  • EventGallery91752

รูปข่าว