หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มกราคม 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [31 มกราคม 2562]

รูปข่าว