หน้าข่าว

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

วันที่ 20 มกราคม 2562

     วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะจิตอาสากรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณท้องสนามหลวง ทั้งนี้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะจิตอาสาของหน่วยงาน ร่วมทำความสะอาดพื้นที่รอบๆบริเวณสนามหลวง เพื่อลดฝุ่นละออง

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery91470 EventGallery91471 EventGallery91472 EventGallery91473 EventGallery91474 EventGallery91475 EventGallery91476
  • EventGallery91470
  • EventGallery91471
  • EventGallery91472
  • EventGallery91473
  • EventGallery91474
  • EventGallery91475
  • EventGallery91476

รูปข่าว