หน้าข่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project) เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019

วันที่ 18 มกราคม 2562

                กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (The Village Broadband Internet Project) เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 เป็นการลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยสาธารณชน (Public Online Voting) เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 โครงการของแต่ละประเภทที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด โดยจะปิดการลงคะแนนเสียงออนไลน์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 [18 มกราคม 2562]

                    >> คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ
                    >> เข้าที่ URL : https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2019

รูปข่าว