หน้าข่าว

ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

วันที่ 14 มกราคม 2562

               วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง โดยมี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมงาน ณ โรงเรียนประชารัฐ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมกล่าว ถึงการขับเคลื่อนชุมชน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะต้องดำเนินการด้วยความร่วมมือกันทุกส่วนงาน ก้าวไปด้วยกันของรัฐบาลและชุมชน
               อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน สมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ “แม่แจ่มโมเดล พลัส” ของส่วนราชการ เอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรอิสระ


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery91377 EventGallery91374 EventGallery91375 EventGallery91376 EventGallery91378 EventGallery91379 EventGallery91380 EventGallery91381 EventGallery91382 EventGallery91383
  • EventGallery91377
  • EventGallery91374
  • EventGallery91375
  • EventGallery91376
  • EventGallery91378
  • EventGallery91379
  • EventGallery91380
  • EventGallery91381
  • EventGallery91382
  • EventGallery91383

รูปข่าว