หน้าข่าว

ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ในเขตพื้นที่ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 09 มกราคม 2562

     วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ในเขตพื้นที่ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่นำร่องการปลูกข้าวโพดหลังนา จำนวน 3,025 ไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว 2,927 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,195 กก. ต้นทุนการผลิตรวม 3,810 บาท รายได้ต่อไร่ 8,365 บาท มีกำไรสุทธิ 4,555 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจและมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าการปลูกข้าว

     รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery91331 EventGallery91332 EventGallery91333 EventGallery91334 EventGallery91335 EventGallery91336 EventGallery91337 EventGallery91338 EventGallery91339 EventGallery91340 EventGallery91341 EventGallery91342 EventGallery91343 EventGallery91344 EventGallery91345 EventGallery91346 EventGallery91347
 • EventGallery91331
 • EventGallery91332
 • EventGallery91333
 • EventGallery91334
 • EventGallery91335
 • EventGallery91336
 • EventGallery91337
 • EventGallery91338
 • EventGallery91339
 • EventGallery91340
 • EventGallery91341
 • EventGallery91342
 • EventGallery91343
 • EventGallery91344
 • EventGallery91345
 • EventGallery91346
 • EventGallery91347

รูปข่าว