หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 08 มกราคม 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [8 มกราคม 2562]

รูปข่าว