หน้าข่าว

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ.)

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

               การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ.) ได้จัดทำวีดีทัศน์การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้น (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) [17 ธันวาคม 2561]
               โดยสามารถเข้าร่วมเป็น Fanpage (Click Like) ใน Facebook ของกลุ่ม ปยป.กษ. (http://facebook.com/pypmoac) และ เว็บไซต์ของกลุ่ม ปยป.กษ. (http://www.moac.go.th/pyp)รูปข่าว