หน้าข่าว

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

headerเว็บไซต์เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช.header

         สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน และชี้เบาะแส รวมทั้งจัดให้มีช่องทางที่ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและไม่ก่อผลร้ายต่อผู้แจ้งตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช.

แบนเนอร์เว็บไซต์เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. (https://www.nacc.go.th/we)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

เว็บไซต์เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. (https://www.nacc.go.th/we) 

         1. เว็บไซต์ : https://www.nacc.go.th/we
         2. Facebook : https://www.facebook.com/we.nacc/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย
         สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
         เลขที่ 165/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
         หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2282-8204  อีเมล์ : we@nacc.go.th


รูปข่าว