หน้าข่าว

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 05 ธันวาคม 2561

                วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90639 EventGallery90635 EventGallery90636 EventGallery90637 EventGallery90638 EventGallery90640 EventGallery90641 EventGallery90642
  • EventGallery90639
  • EventGallery90635
  • EventGallery90636
  • EventGallery90637
  • EventGallery90638
  • EventGallery90640
  • EventGallery90641
  • EventGallery90642

รูปข่าว