หน้าข่าว

เยี่ยมชมทุ่งปอเทืองและประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก WORLD SOIL DAY 2018" ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

               วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เยี่ยมชมทุ่งปอเทืองและประชาสัมพันธ์งาน "วันดินโลก WORLD SOIL DAY 2018" ให้แก่ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ซึ่งจะจัดในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : นายรัตนะ สุตาคำ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

EventGallery90610 EventGallery90611 EventGallery90612
  • EventGallery90610
  • EventGallery90611
  • EventGallery90612

รูปข่าว