หน้าข่าว

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “Be the solution to soil pollution ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

                 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “Be the solution to soil pollution : ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 อาจารย์จากภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในงานกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบสอง กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery90564 EventGallery90565 EventGallery90566 EventGallery90567 EventGallery90568
  • EventGallery90564
  • EventGallery90565
  • EventGallery90566
  • EventGallery90567
  • EventGallery90568

รูปข่าว