หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561

               วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ต่อไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90327 EventGallery90321 EventGallery90322 EventGallery90323 EventGallery90324 EventGallery90325 EventGallery90326
  • EventGallery90327
  • EventGallery90321
  • EventGallery90322
  • EventGallery90323
  • EventGallery90324
  • EventGallery90325
  • EventGallery90326

รูปข่าว