หน้าข่าว

ประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561

               วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบสอง กรมพัฒนาที่ดิน
EventGallery90282 EventGallery90276 EventGallery90278 EventGallery90279 EventGallery90280 EventGallery90281
  • EventGallery90282
  • EventGallery90276
  • EventGallery90278
  • EventGallery90279
  • EventGallery90280
  • EventGallery90281

รูปข่าว