หน้าข่าว

ประชุมหารือเตรียมการและตรวจพื้นที่จัดนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ CESRA ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561

               วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมหารือเตรียมการและตรวจพื้นที่จัดนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ CESRA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90262 EventGallery90259 EventGallery90260 EventGallery90261 EventGallery90263 EventGallery90264 EventGallery90265 EventGallery90266 EventGallery90267 EventGallery90268 EventGallery90269 EventGallery90270
 • EventGallery90262
 • EventGallery90259
 • EventGallery90260
 • EventGallery90261
 • EventGallery90263
 • EventGallery90264
 • EventGallery90265
 • EventGallery90266
 • EventGallery90267
 • EventGallery90268
 • EventGallery90269
 • EventGallery90270

รูปข่าว