หน้าข่าว

ประชุมหารือเพื่อกำหนดพื้นที่จัดนิทรรศการและดูสถานที่จัดงานมหกรรมวันดินโลก ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดพื้นที่จัดนิทรรศการและดูสถานที่จัดงานมหกรรมวันดินโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการหารือ และนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ตำรวจ ตัวแทนภาคประชาชน ลงพื้นที่จัดงาน เพื่อวางแผนการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวันดินโลก ทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปแนวทาง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะจากการหารือร่วมกับนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาปรับแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายใน อาทิ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดพื้นที่เสวนา การจัดพื้นที่ประกวดวาดภาพระบายสี ที่ควรเน้นการจัดในพื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้เกิดความคิด มุมมองการนำเสนอผลงานที่ตรงจุด และประชาชนที่เข้ามาชมงานได้สัมผัสบรรยากาศการเสวนา เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินได้เร่งดำเนินการจัดงานวันมหกรรมวันดินโลกได้อย่างยิ่งใหญ่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

     รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
         ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89848 EventGallery89849 EventGallery89850 EventGallery89851 EventGallery89852 EventGallery89853 EventGallery89854 EventGallery89855 EventGallery89856 EventGallery89857 EventGallery89858 EventGallery89859 EventGallery89860 EventGallery89861 EventGallery89862
 • EventGallery89848
 • EventGallery89849
 • EventGallery89850
 • EventGallery89851
 • EventGallery89852
 • EventGallery89853
 • EventGallery89854
 • EventGallery89855
 • EventGallery89856
 • EventGallery89857
 • EventGallery89858
 • EventGallery89859
 • EventGallery89860
 • EventGallery89861
 • EventGallery89862

รูปข่าว