หน้าข่าว

ประชุมหน่วยงานในกำกับของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

               วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหน่วยงานในกำกับของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของ รมช.กษ. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery89837 EventGallery89835 EventGallery89836 EventGallery89838 EventGallery89839 EventGallery89840 EventGallery89841 EventGallery89842 EventGallery89843 EventGallery89844 EventGallery89845 EventGallery89846 EventGallery89847
 • EventGallery89837
 • EventGallery89835
 • EventGallery89836
 • EventGallery89838
 • EventGallery89839
 • EventGallery89840
 • EventGallery89841
 • EventGallery89842
 • EventGallery89843
 • EventGallery89844
 • EventGallery89845
 • EventGallery89846
 • EventGallery89847

รูปข่าว