หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 08 ตุลาคม 2561

     วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อสรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการจัดทำ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยมีคณะกรรมการบริหารพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89807 EventGallery89803 EventGallery89804 EventGallery89805 EventGallery89806
  • EventGallery89807
  • EventGallery89803
  • EventGallery89804
  • EventGallery89805
  • EventGallery89806

รูปข่าว