หน้าข่าว

ประธานประชุมเพื่อมอบแนวทางและมอบหมายงาน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

วันที่ 05 ตุลาคม 2561

     วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเพื่อมอบแนวทางและมอบหมายงาน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช โดยให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89760 EventGallery89761 EventGallery89762 EventGallery89763
  • EventGallery89760
  • EventGallery89761
  • EventGallery89762
  • EventGallery89763

รูปข่าว