หน้าข่าว

เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการเเก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

วันที่ 04 ตุลาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ เข้าเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อระเบียบ รวมทั้งการเเก้ไขปัญหาการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89752 EventGallery89753 EventGallery89754 EventGallery89755 EventGallery89756 EventGallery89757 EventGallery89758 EventGallery89759
  • EventGallery89752
  • EventGallery89753
  • EventGallery89754
  • EventGallery89755
  • EventGallery89756
  • EventGallery89757
  • EventGallery89758
  • EventGallery89759

รูปข่าว