หน้าข่าว

ประชุมเพื่อมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

วันที่ 08 ตุลาคม 2561

     วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมเพื่อมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และร่วมหว่านปอเทืองในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โดยในพื้นที่ได้ไถกลบหน้าดินที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อให้เติบโตและให้บานสะพรั่ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม หรือ วันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเป็นการเชิดชู พระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

     รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
          ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4


EventGallery89745 EventGallery89746 EventGallery89747 EventGallery89748 EventGallery89749 EventGallery89750 EventGallery89751
  • EventGallery89745
  • EventGallery89746
  • EventGallery89747
  • EventGallery89748
  • EventGallery89749
  • EventGallery89750
  • EventGallery89751

รูปข่าว