หน้าข่าว

ประชุมการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 08 ตุลาคม 2561

     วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา และนายจักรพันธ์ เภาสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนคราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1,875 กิโลกรัม พื้นที่ 375 ไร่ และกำหนดจัดงานวันดินโลกของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะเดินทางมาเป็นประธานและมีผู้ร่วมงาน คือเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร สังกัดกระทรวงเกษตรฯจังหวัดนครราชสีมา นร./นศ.สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มาร่วมงาน

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89735 EventGallery89736 EventGallery89737 EventGallery89738 EventGallery89739 EventGallery89740 EventGallery89741 EventGallery89742 EventGallery89743 EventGallery89744
  • EventGallery89735
  • EventGallery89736
  • EventGallery89737
  • EventGallery89738
  • EventGallery89739
  • EventGallery89740
  • EventGallery89741
  • EventGallery89742
  • EventGallery89743
  • EventGallery89744

รูปข่าว