หน้าข่าว

ประธานการประชุมหารือการเตรียมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 03 ตุลาคม 2561

     วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบเทคโนโลยีการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ทั้ง 12 เเห่ง เพื่อหารือการเตรียมจัดนิทรรศการงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น โดยการประชุมได้หารือถึงการจัดนิทรรศการมีชีวิต ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาดิน 4 ภาค เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการจัดนิทรรศการของแต่ละภาค และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง 12 เเห่ง ได้เห็นพื้นที่จริงก่อนวางรูปแบบนิทรรศการ จึงกำหนดให้มีการลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89675 EventGallery89666 EventGallery89667 EventGallery89668 EventGallery89669 EventGallery89670 EventGallery89671 EventGallery89672 EventGallery89673
  • EventGallery89675
  • EventGallery89666
  • EventGallery89667
  • EventGallery89668
  • EventGallery89669
  • EventGallery89670
  • EventGallery89671
  • EventGallery89672
  • EventGallery89673

รูปข่าว