หน้าข่าว

ประชุมเรื่อง เตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 02 ตุลาคม 2561

               วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมเรื่อง "เตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา" โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อมพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลังจากนี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

 

EventGallery89660 EventGallery89654 EventGallery89657 EventGallery89658 EventGallery89659
  • EventGallery89660
  • EventGallery89654
  • EventGallery89657
  • EventGallery89658
  • EventGallery89659

รูปข่าว