หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรมปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 24 กันยายน 2561

               วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรมปี 2562 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัยปี 2562 จำนวน 125 โครงการ เเบ่งเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง จำนวน 53 โครงการ และโครงการวิจัยใหม่ 72 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 35 ล้านบาท ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

 

EventGallery89492 EventGallery89493 EventGallery89494 EventGallery89495 EventGallery89496 EventGallery89497 EventGallery89498 EventGallery89499 EventGallery89500 EventGallery89501 EventGallery89502
 • EventGallery89492
 • EventGallery89493
 • EventGallery89494
 • EventGallery89495
 • EventGallery89496
 • EventGallery89497
 • EventGallery89498
 • EventGallery89499
 • EventGallery89500
 • EventGallery89501
 • EventGallery89502

รูปข่าว