หน้าข่าว

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และลงพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 19 กันยายน 2561

     วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ผชช.ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม นายฐกร กลิ่นจำปา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการเตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์      เวลา 13.00 น. รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ได้ลงพื้นที่ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ และหลังจากนั้นในเวลา 15.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางเพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จ.นครสวรรค์

     รายงาน/ภาพ : นางสาวชนิษฎา พันธุ์เมือง นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
                           กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


EventGallery89399 EventGallery89400 EventGallery89401 EventGallery89402 EventGallery89403 EventGallery89404 EventGallery89405 EventGallery89406 EventGallery89407 EventGallery89408 EventGallery89409 EventGallery89410 EventGallery89411
 • EventGallery89399
 • EventGallery89400
 • EventGallery89401
 • EventGallery89402
 • EventGallery89403
 • EventGallery89404
 • EventGallery89405
 • EventGallery89406
 • EventGallery89407
 • EventGallery89408
 • EventGallery89409
 • EventGallery89410
 • EventGallery89411

รูปข่าว