หน้าข่าว

ประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 เพื่อหารือถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการเผยแพร่สื่อ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 14 กันยายน 2561

               วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาดิน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 โดยมี นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการเผยแพร่สื่อ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89263 EventGallery89262 EventGallery89264 EventGallery89265 EventGallery89266
  • EventGallery89263
  • EventGallery89262
  • EventGallery89264
  • EventGallery89265
  • EventGallery89266

รูปข่าว