หน้าข่าว

ประธานการประชุมการเตรียมจัดงาน มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ (เพิ่มเติม) เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าการจัดงานครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 13 กันยายน 2561

                วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงาน"มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" (เพิ่มเติม) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าการจัดงานครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 อาคาร 8 ชั้น


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

EventGallery89248 EventGallery89228 EventGallery89230 EventGallery89231 EventGallery89232 EventGallery89233 EventGallery89234 EventGallery89235 EventGallery89236 EventGallery89237 EventGallery89238 EventGallery89239 EventGallery89240 EventGallery89241 EventGallery89242 EventGallery89243 EventGallery89244 EventGallery89245 EventGallery89246 EventGallery89247
 • EventGallery89248
 • EventGallery89228
 • EventGallery89230
 • EventGallery89231
 • EventGallery89232
 • EventGallery89233
 • EventGallery89234
 • EventGallery89235
 • EventGallery89236
 • EventGallery89237
 • EventGallery89238
 • EventGallery89239
 • EventGallery89240
 • EventGallery89241
 • EventGallery89242
 • EventGallery89243
 • EventGallery89244
 • EventGallery89245
 • EventGallery89246
 • EventGallery89247

รูปข่าว