หน้าข่าว

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดพัทลุง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 10 กันยายน 2561

               วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.10 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดพัทลุง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา) โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายปรีชา พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย พร้อมแถลงข่าว ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและเยี่ยมชมนิทรรศการ “มหกรรมเกษตรอินทรีย์รวมพลัง ร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เอกชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

EventGallery89181 EventGallery89170 EventGallery89171 EventGallery89172 EventGallery89173 EventGallery89174 EventGallery89175 EventGallery89176 EventGallery89177 EventGallery89178 EventGallery89179 EventGallery89180
 • EventGallery89181
 • EventGallery89170
 • EventGallery89171
 • EventGallery89172
 • EventGallery89173
 • EventGallery89174
 • EventGallery89175
 • EventGallery89176
 • EventGallery89177
 • EventGallery89178
 • EventGallery89179
 • EventGallery89180

รูปข่าว