หน้าข่าว

ประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Unit School เรื่อง แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ Ldd Zoning และ การเพิ่มศักยภาพการเป็น Smart Officer ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 กันยายน 2561

               วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Unit School เรื่อง แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ "Ldd Zoning และ การเพิ่มศักยภาพการเป็น Smart Officer" โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ นายชาติชาย ประสาระวัน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวเปิดการอบรมพร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงาน หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในเรื่องต่างๆ และฝึกปฏิบัติ Ldd Zoning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็น Smart Officer โดยมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ร่วมการประชุมและอบรม ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงาน : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery89163 EventGallery89164 EventGallery89165 EventGallery89166 EventGallery89167 EventGallery89168 EventGallery89169
  • EventGallery89163
  • EventGallery89164
  • EventGallery89165
  • EventGallery89166
  • EventGallery89167
  • EventGallery89168
  • EventGallery89169

รูปข่าว