หน้าข่าว

ประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ ภายใต้เเนวคิด การตลาดนำการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ (Hall 9) อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 08 กันยายน 2561

     วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ ภายใต้เเนวคิด "การตลาดนำการผลิต" เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เชื่อมโยงการผลิตการตลาดภาครัฐเเละภาคเอกชนใช้ภาคสหกรณ์เป็นศูนย์กลางการรวบรวม ให้สอดคล้องความต้องการของตลาด โดยทำงานเเบบบูรการร่วมกันของกระทรวงเกษตรฯ โดยใช้พื้นที่ชลประทานเป็นหลักร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินใช้แผนที่ความเหมาะสมชุดดินในการปลูกข้าวโพด S๑ S๒ ในเขตชลประทาน โดยมีพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกข้าวโพดหลังนา เป้าหมายเเรกรวม ๒,๘๑๘,๗๗๓.๗๙ ล้านไร่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลังนา โดยใช้การตลาดนำการผลิต หลังจากนั้นเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปผลการประชุมชี้แจง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๕๐ คน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ (Hall ๙) อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89154 EventGallery89155 EventGallery89156 EventGallery89157 EventGallery89158 EventGallery89159 EventGallery89160 EventGallery89161
  • EventGallery89154
  • EventGallery89155
  • EventGallery89156
  • EventGallery89157
  • EventGallery89158
  • EventGallery89159
  • EventGallery89160
  • EventGallery89161

รูปข่าว