หน้าข่าว

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (http://dgtfarm.com/) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทองการซื้อขายสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต"

วันที่ 06 กันยายน 2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (http://dgtfarm.com/) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทองการซื้อขายสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

รูปข่าว