หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

วันที่ 04 กันยายน 2561

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 กันยายน 2561]


                      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                      ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ

                      ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
                                               

รูปข่าว