หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 03 กันยายน 2561

     วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และ ศ.ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต ร่วมเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การรายงานความก้าวหน้ากิจการวันดินโลกและการพิจารณาการจัดตั้งสมาคมวันดินโลก และแผนจัดกิจกรรมวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการวันดินโลก ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89043 EventGallery89044 EventGallery89045 EventGallery89046 EventGallery89047 EventGallery89048 EventGallery89049 EventGallery89050 EventGallery89051 EventGallery89052 EventGallery89053 EventGallery89054
 • EventGallery89043
 • EventGallery89044
 • EventGallery89045
 • EventGallery89046
 • EventGallery89047
 • EventGallery89048
 • EventGallery89049
 • EventGallery89050
 • EventGallery89051
 • EventGallery89052
 • EventGallery89053
 • EventGallery89054

รูปข่าว