หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางปัจจัยการผลิตและราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 03 กันยายน 2561

     วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางปัจจัยการผลิตและราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางปัจจัยการผลิตและราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่างๆ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 พร้อมพิจารณาราคากลางเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การพิจารณาราคากลางวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) การพิจารณาราคากลางวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (หินปูนบด/หินปูนฝุ่น) การพิจารณาราคากลางสารเร่ง พด. การพิจารณาราคากลางวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) และการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 


EventGallery89035 EventGallery89036 EventGallery89037 EventGallery89038 EventGallery89039 EventGallery89040 EventGallery89041 EventGallery89042
  • EventGallery89035
  • EventGallery89036
  • EventGallery89037
  • EventGallery89038
  • EventGallery89039
  • EventGallery89040
  • EventGallery89041
  • EventGallery89042

รูปข่าว