หน้าข่าว

ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลำห้วยชีลอง บ้านชีลองเหนือ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

     วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ โดยมี นายสิทธิชัย โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานได้มี จิตอาสา ประชาชน นักเรียน ร่วมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 60,000 กล้า และต้นยางนา พร้อมแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ บริเวณลำห้วยชีลอง บ้านชีลองเหนือ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

     รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88938 EventGallery88939 EventGallery88940 EventGallery88941 EventGallery88942 EventGallery88943 EventGallery88944 EventGallery88945 EventGallery88946 EventGallery88947 EventGallery88948 EventGallery88949 EventGallery88950 EventGallery88951
 • EventGallery88938
 • EventGallery88939
 • EventGallery88940
 • EventGallery88941
 • EventGallery88942
 • EventGallery88943
 • EventGallery88944
 • EventGallery88945
 • EventGallery88946
 • EventGallery88947
 • EventGallery88948
 • EventGallery88949
 • EventGallery88950
 • EventGallery88951

รูปข่าว