หน้าข่าว

ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหนองหวาย บ้านหนองแต้ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหนองหวาย บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน และรู้จักคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก นอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยมี นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

     รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88928 EventGallery88929 EventGallery88930 EventGallery88931 EventGallery88932 EventGallery88933 EventGallery88934 EventGallery88935 EventGallery88936 EventGallery88937
  • EventGallery88928
  • EventGallery88929
  • EventGallery88930
  • EventGallery88931
  • EventGallery88932
  • EventGallery88933
  • EventGallery88934
  • EventGallery88935
  • EventGallery88936
  • EventGallery88937

รูปข่าว