หน้าข่าว

ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำสระกู่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

               วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำสระกู่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู

ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

EventGallery88766 EventGallery88767 EventGallery88768 EventGallery88769 EventGallery88770 EventGallery88771 EventGallery88772 EventGallery88773 EventGallery88774 EventGallery88775 EventGallery88776 EventGallery88777 EventGallery88778
 • EventGallery88766
 • EventGallery88767
 • EventGallery88768
 • EventGallery88769
 • EventGallery88770
 • EventGallery88771
 • EventGallery88772
 • EventGallery88773
 • EventGallery88774
 • EventGallery88775
 • EventGallery88776
 • EventGallery88777
 • EventGallery88778

รูปข่าว