หน้าข่าว

ให้การต้อนรับ ดร.โตเซียกิ โอกุระ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเกษตรญี่ปุ่น พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคารวะและนำเสนอการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

     วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ให้การต้อนรับ ดร.โตเซียกิ โอกุระ (Dr.Toshiaki Ohkura) ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเกษตรจากญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคารวะและนำเสนอการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรและเทคโนโลยี พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเกษตรในประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


EventGallery88593 EventGallery88594 EventGallery88595 EventGallery88596 EventGallery88597 EventGallery88598 EventGallery88599 EventGallery88600 EventGallery88601
  • EventGallery88593
  • EventGallery88594
  • EventGallery88595
  • EventGallery88596
  • EventGallery88597
  • EventGallery88598
  • EventGallery88599
  • EventGallery88600
  • EventGallery88601

รูปข่าว