หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

     วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.กล่าวรายงานการจัดงาน และนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

     รายงาน/ภาพ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


EventGallery88581 EventGallery88582 EventGallery88583 EventGallery88584 EventGallery88585 EventGallery88586 EventGallery88587 EventGallery88588 EventGallery88589 EventGallery88590 EventGallery88591 EventGallery88592
 • EventGallery88581
 • EventGallery88582
 • EventGallery88583
 • EventGallery88584
 • EventGallery88585
 • EventGallery88586
 • EventGallery88587
 • EventGallery88588
 • EventGallery88589
 • EventGallery88590
 • EventGallery88591
 • EventGallery88592

รูปข่าว