หน้าข่าว

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วันที่ 09 สิงหาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและกรอบการเขียนรายงานโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน โดยมีนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการประเมินผลโครงการฯ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตพืชเพื่อการประเมินผลโครงการฯ โดยวิทยากรจากกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ต่อจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการประเมินผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้อำนวยการกลุ่ม / ข้าราชการส่วนกลาง / ข้าราชการส่วนภูมิภาค (เขต 1-12) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88565 EventGallery88566 EventGallery88567 EventGallery88568 EventGallery88569 EventGallery88570 EventGallery88571 EventGallery88572 EventGallery88573 EventGallery88574 EventGallery88575 EventGallery88576 EventGallery88577 EventGallery88578 EventGallery88579 EventGallery88580
 • EventGallery88565
 • EventGallery88566
 • EventGallery88567
 • EventGallery88568
 • EventGallery88569
 • EventGallery88570
 • EventGallery88571
 • EventGallery88572
 • EventGallery88573
 • EventGallery88574
 • EventGallery88575
 • EventGallery88576
 • EventGallery88577
 • EventGallery88578
 • EventGallery88579
 • EventGallery88580

รูปข่าว