หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ ขับเคลื่อนวันดินโลก 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

     วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ ขับเคลื่อนวันดินโลก 2561 ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานวันดินโลก รวมถึงผลประชุมที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 แผนการดำเนินงานและงบประมาณคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษประชาสัมพันธ์และสถานที่ พร้อมพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ


EventGallery88553 EventGallery88554 EventGallery88555 EventGallery88556 EventGallery88557 EventGallery88558 EventGallery88559 EventGallery88560 EventGallery88561 EventGallery88562 EventGallery88563 EventGallery88564
 • EventGallery88553
 • EventGallery88554
 • EventGallery88555
 • EventGallery88556
 • EventGallery88557
 • EventGallery88558
 • EventGallery88559
 • EventGallery88560
 • EventGallery88561
 • EventGallery88562
 • EventGallery88563
 • EventGallery88564

รูปข่าว