หน้าข่าว

ประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 09 สิงหาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วถวายความเคารพ พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันลงนามถวายพระพร โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายพระพร ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88529 EventGallery88530 EventGallery88531 EventGallery88532 EventGallery88533 EventGallery88534 EventGallery88535 EventGallery88536 EventGallery88537 EventGallery88538 EventGallery88539 EventGallery88540 EventGallery88541 EventGallery88542
 • EventGallery88529
 • EventGallery88530
 • EventGallery88531
 • EventGallery88532
 • EventGallery88533
 • EventGallery88534
 • EventGallery88535
 • EventGallery88536
 • EventGallery88537
 • EventGallery88538
 • EventGallery88539
 • EventGallery88540
 • EventGallery88541
 • EventGallery88542

รูปข่าว