หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 114-115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 06 สิงหาคม 2561

     วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือรวมทั้งแลกเปลี่ยนและพัฒนาข้อมูลด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 114-115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88468 EventGallery88469 EventGallery88470 EventGallery88471 EventGallery88472 EventGallery88473
  • EventGallery88468
  • EventGallery88469
  • EventGallery88470
  • EventGallery88471
  • EventGallery88472
  • EventGallery88473

รูปข่าว