หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2561 ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วันที่ 06 สิงหาคม 2561

     วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2561 “ASEAN Workshop on Weather Modification 2018” และร่วมต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ


EventGallery88464 EventGallery88465 EventGallery88466 EventGallery88467
  • EventGallery88464
  • EventGallery88465
  • EventGallery88466
  • EventGallery88467

รูปข่าว