หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านบ่อหิน ม.14 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จ.ระยอง

วันที่ 03 สิงหาคม 2561

               วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และนายทนง กนะกาศัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม งานก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านบ่อหิน ม.14 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จ.ระยอง

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

EventGallery88458 EventGallery88459 EventGallery88460 EventGallery88461 EventGallery88462 EventGallery88463
  • EventGallery88458
  • EventGallery88459
  • EventGallery88460
  • EventGallery88461
  • EventGallery88462
  • EventGallery88463

รูปข่าว