หน้าข่าว

รับมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

               วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีรับมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นผู้มอบต้นรวงผึ้งให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๖ กรม ๔ รัฐวิสาหกิจ และ ๓ องค์การมหาชน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๖ ต้น นำไปปลูกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery88035 EventGallery88025 EventGallery88026 EventGallery88027 EventGallery88028 EventGallery88029 EventGallery88030 EventGallery88031 EventGallery88032 EventGallery88033 EventGallery88034 EventGallery88036
 • EventGallery88035
 • EventGallery88025
 • EventGallery88026
 • EventGallery88027
 • EventGallery88028
 • EventGallery88029
 • EventGallery88030
 • EventGallery88031
 • EventGallery88032
 • EventGallery88033
 • EventGallery88034
 • EventGallery88036

รูปข่าว