หน้าข่าว

ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมนางแล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 04 กรกฎาคม 2561

               วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งการอบรมมีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุมนางแล สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

EventGallery87958 EventGallery87959 EventGallery87960 EventGallery87961 EventGallery87962 EventGallery87963 EventGallery87964 EventGallery87965 EventGallery87966 EventGallery87967
  • EventGallery87958
  • EventGallery87959
  • EventGallery87960
  • EventGallery87961
  • EventGallery87962
  • EventGallery87963
  • EventGallery87964
  • EventGallery87965
  • EventGallery87966
  • EventGallery87967

รูปข่าว