หน้าข่าว

ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 06 กรกฎาคม 2561

     วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ"ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ดิน สู่วันดินโลก" หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และความเป็นศิริมงคล โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๑๒๐ คน ต้อนรับและร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87921 EventGallery87922 EventGallery87923 EventGallery87924 EventGallery87925 EventGallery87926 EventGallery87927 EventGallery87928 EventGallery87929 EventGallery87930 EventGallery87931 EventGallery87932 EventGallery87933 EventGallery87934 EventGallery87935
 • EventGallery87921
 • EventGallery87922
 • EventGallery87923
 • EventGallery87924
 • EventGallery87925
 • EventGallery87926
 • EventGallery87927
 • EventGallery87928
 • EventGallery87929
 • EventGallery87930
 • EventGallery87931
 • EventGallery87932
 • EventGallery87933
 • EventGallery87934
 • EventGallery87935

รูปข่าว