หน้าข่าว

ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ตรวจราชการกรม เพื่อรับทราบการดำเนินการ รับมอบนโยบายและแนวทางการตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 04 กรกฎาคม 2561

     วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายปรเมศร์ ชะดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ตรวจราชการกรม เพื่อรับทราบการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรับมอบนโยบายและแนวทางการตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87897 EventGallery87898 EventGallery87899 EventGallery87900 EventGallery87901 EventGallery87902 EventGallery87903
  • EventGallery87897
  • EventGallery87898
  • EventGallery87899
  • EventGallery87900
  • EventGallery87901
  • EventGallery87902
  • EventGallery87903

รูปข่าว